Το Συνέδριο θα διεξαχθεί

στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2015

στην Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", αίθουσα "Ολυμπίας".