Πρόεδρος:
Σπυρίδων Ραμαντάνης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι.Α.

Μέλη:
Ιωάννης Αμβροσιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Γεώργιος Αμοιρίδης, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Γεώργιος Αρσένος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Βασίλειος Βοζίκης, Διευθυντής Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Υπ.Α.Α.Τ.
Κωνσταντίνος Γενηγεώργης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. και UC Davis
Σπυρίδων Γεωργάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ανδρέας Γεωργούδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΔΟΚ
Αλέξανδρος Γκόβαρης, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Παναγιώτης Γούλας, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Πρόεδρος Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
Ελευθέριος Δροσινός, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.
Αντώνιος Ζαμπέλας, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Γεώργιος Ζέρβας, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Κωνσταντίνος Κουτσουμανής, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Λαζαρίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Λεωνίδας Λεοντίδης, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Γεωργία Μεθενίτου, Διευθύντρια, Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων, Υπ.Α.Α.Τ.
Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης, Διευθυντής Εργαστηριακών Ελέγχων, ΕΦΕΤ
Ιωσήφ Μπιζέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.
Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς, Καθηγητής Γ.Π.Α.
Ηλίας Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Παν. Ιωαννίνων
Αγγελική Ρόδη-Μπουριέλ, Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας
Νικόλαος Σούλτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πέτρος Ταούκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Αντώνιος Φωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας
Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ «Δήμητρα»
Σέρκος Χαρουτουνιάν, Καθηγητής Γ.Π.Α., Πρόεδρος ΕΛΓΟ «Δήμητρα»