Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
 
  • Επαγγελματίες της Αγοράς Τροφίμων,
  • Εκπροσώπους του Κλαδικού Τύπου,
  • Επιχειρήσεις,
  • Επιστήμονες
  • Φοιτητές, καθώς και
  • Παραγωγούς.